Gizlilik ve Kullanım Koşulları

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Salman Homes Akyaka müşterisi olan sizden hakkınızda ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istememiz gerekecektir:

18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad, uyruk ve doğum tarihiyle sınırlıdır ve bu bilgiler bize yalnızca bir yetişkin tarafından verilebilir. 

Irk, etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar, sendika üyelikleri, sağlık bilgileri veya cinsel eğilimle ilgili bilgiler gibi hassas bilgileri kesinlikle kuruluşumuzca sorulmayacaktır.

Toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Şirketimiz sözkonusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zararlardan Salman Homes Akyaka işletmesi sorumluluğunda değildir. Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermebilmektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz'den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Salman Homes Akyaka işletmesi sorumlu değildir.

Toplanan bu kişisel bilgilerden elde edilebilecek istatistik veriler (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), dönemsel kampanya çalışmaları, e-bülten çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Salman Homes Akyaka şirket bünyesinde kullanılmaktadır. Ek bilgi almak istenirse firmamıza danışmakta tereddüt etmeyiniz.

KULLANIM KOŞULLARI

Yasal Uyarı

 İçerik

Salman Homes Akyaka, hata kasten veya ağır ihmal içermediği sürece, sunulan bilgi ve belgelerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü ve kalitesi için sorumluluk kabul etmez. Bu,  web sitemizde sağlanan herhangi bir bilgi ve belgenin herhangi bir şekilde kullanılması sonucunda ortaya çıkacak herhangi bir kayıp, ek maliyet veya zarar anlamına gelir.

Telif Hakkı

Web sitelerinin tasarımı, resimler ve logoları kullanımları ve yönlendirilen web sitelerinin bireysel katkıları telif hakkı kapsamında koruma altındadır. Bu resimlerin veya metinlerin başka elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılması veya kullanılması Salman Homes Akyaka onayı olmadan gerçekleşemez.

Bu Uyarının Yasal Geçerliliği

Bu yasal uyarı, sizi yönlendiren internet yayının bir parçası olarak görülmelidir. Şart ve koşulların herhangi birinin, ilgili kanunlar nedeniyle geçersiz olması durumunda, geriye kalan şartlar ve koşullar bu durumdan etkilenmez.