AKYAKA VE TARİHİ

 

Kuzeyde Bodrum, güneyde Reşadiye Datça Yarımadası arasında, kabaca üçgen biçiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan İlkçağlardan bu yana Kerameikos adıyla bilinen körfez daha sonra İstanköy ve Kerme adlarıyla anılmıştır. Eskiden körfezin doğu kesimini belirtmek için kullanılan ve doğu ucundaki ovadan gelen Gökova adı bugün körfezin bütünü için kullanılır.

Günümüzde Kerme Körfezi ya da İstanköy Körfezi olarak da bilinen körfez Antik Çağ'da Karya kıyılarını oluşturmuştur. Tarihsel kent kalıntıları bakımından da bu nedenle oldukça zengindir. Bunlardan en önemlileri Keramos ve Kedreai'dir. Muğla/Milas'a bağlı bucak merkezi Ören mahallesi yakınlarında kalıntıları bulunan Keramos kenti, İlkçağ'da seramik sanatının başlıca merkezlerindendi. Körfezin o dönemdeki adı olan Kerameikos bu kentten geliyordu. İlkçağda körfezin kuzeyinde Halikarnossos bugün Bodrum olarak bilinir, güney ucunda da Knidos kentleri yer alıyordu.Kedreai antik kentinin kalıntıları Sedir Adasında ziyaretçilerini beklemektedir.